0
De Drostlerhoeve biedt groepsgewijze ondersteuning, individuele ondersteuning, kortdurend verblijf en vakantieopvang aan kinderen met een beperking. De plaatsing kan via een PGB (persoonsgebonden budget) te denken valt aan Autisme, ADHD, Asperger. Verstandelijke beperking. Maar ook via Bureau Jeugdzorg is plaatsing mogelijk. Daarnaast bieden wij ook praktijkondersteuning thuis (Begeleiding in uren). Wat betreft onze mogelijkheden en ruimte, kunt u ons ten aller tijden bellen of mailen. 
Doelgroep: Verstandelijke beperking, Lichamelijke beperking, Jeugdzorg, Jongeren uit speciaal onderwijs
Geplaatst in Gelderland

Omschrijving

Doelgroep: Verstandelijke beperking, Lichamelijke beperking, Jeugdzorg, Jongeren uit speciaal onderwijs
Keurmerk: Kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen

Omschrijving

De Drostlerhoeve biedt groepsgewijze ondersteuning, individuele ondersteuning, kortdurend verblijf en vakantieopvang aan kinderen met een beperking. De plaatsing kan via een PGB (persoonsgebonden budget) te denken valt aan Autisme, ADHD, Asperger. Verstandelijke beperking. Maar ook via Bureau Jeugdzorg is plaatsing mogelijk. Daarnaast bieden wij ook praktijkondersteuning thuis (Begeleiding in uren). Wat betreft onze mogelijkheden en ruimte, kunt u ons ten aller tijden bellen of mailen. 

Het is onze inzet om aan te sluiten bij de vraag van de kinderen. We streven naar een basishouding van gelijkwaardigheid (samen een klus klaren) en vertrouwen. Aansluiten bij de mogelijkheden van het kind werkt motiverend. Ook de dieren reageren op: de stem, benadering, de manier van contact zoeken, de manier waarop iemand zich in een stal begeeft. Dieren reageren ook wanneer ze foutief benaderd worden. De sociale aspecten een goede sfeer vinden we zeer belangrijk en krijgt dan ook veel aandacht. De begeleiding probeert zijn kwaliteiten, rust en kennis over te brengen op de kinderen. We werken met overdrachtsschriftjes en zorgplannen, ouders zijn hierin uitgangspunt.Bezoek website:
http://www.drostlerhoeve.nl
 

Drostlerweg 2A, 7152 CV Eibergen, Nederland