0
Op Famke’s Pleats leent zich uitstekend voor zowel dierverzorgende als niet dierverzorgende werkzaamheden onder begeleiding. Ons zorgboerderij is van maandag tot en met vrijdag geopend. Wij zijn gevestigd in het friese Koarnjum nabij Leeuwarden. Bij de aangeboden werkzaamheden zal, zo mogelijk, de vraag van de deelnemer voorop staan.
Doelgroep: Verstandelijke beperking, Psychische hulpvraag, Lichamelijke beperking, Autisme
Geplaatst in Friesland

Omschrijving

Doelgroep: Verstandelijke beperking, Psychische hulpvraag, Lichamelijke beperking, Autisme
Keurmerk: Geen keurmerk

Omschrijving

Op Famke’s Pleats leent zich uitstekend voor zowel dierverzorgende als niet dierverzorgende werkzaamheden onder begeleiding. Ons zorgboerderij is van maandag tot en met vrijdag geopend. Wij zijn gevestigd in het friese Koarnjum nabij Leeuwarden. Bij de aangeboden werkzaamheden zal, zo mogelijk, de vraag van de deelnemer voorop staan.

Mogelijkheden bij dagbesteding
Dierverzorgende werkzaamheden onder begeleiding kunnen zijn:

- Honden en katten voeren
- Verblijven netjes houden
- Honden borstelen
- Met honden wandelen
- Met honden knuffelen en spelen

Niet dierverzorgende werkzaamheden onder begeleiding kunnen zijn:
- Koffie/ thee lunch verzorgen
- Receptie werkzaamheden
- Boodschappen halen
- De tuin verzorgen
- Hand- en spandiensten verrichten

Doelgroepen
Wij staan open voor diverse doelgroepen vanaf 18 jaar.

Zoals mensen met:
- Psychische problemen
- Een burn out
- Een verstandelijke beperking
- Een lichte lichamelijke beperking
- Een vorm van autisme

Wij bieden:
- Dagbesteding
- Re-integratieplekken
- Respijtzorg
- Sociale activering

Belangrijk is dat mensen zelf affiniteit hebben met dieren, vooral honden en katten.

Motivatie
Wij zijn een zelfstandige organisatie die tot doel heeft een verantwoorde dagbesteding te bieden aan mensen met een beperking. Deelnemers kunnen zich zelf ontplooien en zelfstandiger worden in een omgeving waarin ze ervaren en leren dat ze op een waardevolle manier bezig zijn.

Zo leren deelnemers ook kennis te maken met hun eigen capaciteiten en mogelijkheden en leren ze er gebruik van te maken. Respect vol leren omgaan met de natuur: mens, dier en plant draagt bij aan het respectvol omgaan met zichzelf en anderen.

Er word aandacht besteed aan het opdoen van arbeidsritme. De pauzes en lunch, die gezamenlijk worden genuttigd, zijn een goed uitgangspunt om sociale omgangsvormen te stimuleren. Gezelligheid met elkaar staat hoog in het vaandel.

Wij vinden dat elk mens uniek en waardevol is.

Begeleidingsmethode op de zorgboerderij
Op ons zorgboerderij werken we met de begeleidingsmethode EIM.

Deze methode is er op gericht om deelnemers zo veel mogelijk uit te dagen om hun eigen capaciteiten te ontdekken en gebruiken.

De EIM-methode geeft aan deelnemers ruimte om zelf oplossingen te bedenken en uit te voeren. Op die manier is de afhankelijkheid van de begeleider minder groot en blijkt iedereen meer te kunnen dan verwacht!Bezoek website:
http://www.opfamkespleats.nl
 

Skrédyk 1, 9056 LL Koarnjum, Nederland