Kennen en Kunnen

Wanneer u op het idee bent gekomen om een zorgboerderij op te zetten, is het belangrijk om je eigen kennen en kunnen in kaart te brengen. Hierbij zijn de volgende punten belangrijk:

Wat heb ik al?
Wat wil ik?
Wat kan ik al?

Wat zijn mijn kansen en bedreigingen?
Naast het kennen en kunnen van de zorgboer is het ook belangrijk om te kijken naar de zorgboerderij en de omgeving.

Wat zijn de invloeden van de omgeving?
Waar liggen kansen of knelpunten?
Wat kan de zorgboerderij voor risico dragen?

Er zullen nu twee testen worden besproken die kansen en bedreigingen in beeld brengen.

Bedrijfsscan
Een bedrijfsscan is erop gericht om in beeld te brengen waar het bedrijf voor staat. Kansenscanner multifunctionele landbouw kan een goede ondersteuning bieden.

Omgevingsscan
Een omgevingsscan is erop gericht om duidelijk in beeld te brengen wat de beperkingen of kansen vanuit de omgeving zijn. Kansenscanner multifunctionele landbouw kan hierbij ondersteuning bieden.

Voor u als ondernemer moet duidelijk zijn wat u wil en kan. Ook moet u duidelijk zijn wat de kansen en bedreigingen binnen de onderneming en vanuit de omgeving op dat gebied zijn.