Naar aanleiding van de groeiende belangstelling voor de positieve invloed van dieren op mensen worden dieren op verschillende manieren ingezet. Wanneer een huisdier of landbouwhuisdier meedoet aan een activiteit voor mensen die ziek zijn of een beperking hebben, wordt dit Animal Assisted Activities (AAA), acitiviteiten met dieren, genoemd. Als het dier doelgericht wordt ingezet voor therapeutische doeleinden dan is er sprake van Animal Assisted Therapy (AAT), therapie met dieren.

AAA (activiteiten met dieren)
Bij AAA worden de dieren ingezet bij een activiteit. Dit kan het knuffelen of verzorgen van een dier zijn, maar ook kan er met een dier gewandeld worden of als een onderdeel van snoezelen. De activiteiten zijn gericht op het verhogen van de kwaliteit van het leven.

Meer informatie over AAA
AAT (Therapie met dieren)
Therapie met dieren is het doelgericht inzetten van dieren voor therapeutische doeleinden. Dit wordt ook wel AAT (Animal Assisted Therapy genoemd. Met hulp van het dier werkt de persoon aan cognitieve, sociale, emotionele en/of fysieke doelstellingen. Tijdens de therapiesessie wordt erbij voorkeur gewerkt met drie partijen: het dier, de begeleider van het dier en een of meer professionals. Begeleider en professionals kunnen dezelfde persoon zijn. Ieder heeft zijn eigen taken:

  • Het dier heeft contact met de cliënt. Het dier moet binnen het bereik van de desbetreffende persoon aanwezig zijn zodat het dier kan worden aangeraakt.
  • De begeleider presenteert en begeleidt het dier. Dit betekent het voorbereiden van het dier (zoals trainingen en controle door de dierenarts) en het bewaken van de belangen van het dier tijdens de activiteit (zoals het tijdig zien van stress-signalen). De begeleider weet wat het dier kan en hoe het zal reageren.
  • De professional geeft de behandeling of therapie. De professional kan een psycholoog, fysiotherapeut, logopedist of andere behandelaar zijn. De professional bepaalt het doel van het programma en de individuele doelen van de persoon. De professional zorgt voor de match tussen de persoon en team en voor een geschikte ruimte van de behandeling.

Hierbij is een belangrijk aspect dat er in Nederland geen therapeutische handelingen verricht mogen worden door een niet therapeut.

Meer informatie over AAT

Welke dieren?
Kort gezegd kunnen dieren die sociaal, gezond, voorspelbaar, betrouwbaar, controleerbaar en inspirerend zijn, deelnemen aan AAA- en AAT- programma's. Een belangrijke vraag die eerst beantwoord moet worden, is of het dier het leuk vindt om concact te maken/ hebben met (vreemde) mensen en omgevingen. Let hierbij op welke gedragingen het dier vertoond! Het dier moet geschikt zijn voor interactie met mensen zodat ze zich welkom en prettig voelen in de aanwezigheid van het dier.