Voor wie is een zorgboerderij? De onderstaande items geven een globaal beeld van de doelgroepen die in aanmerking komen.

  • Mensen met een verstandelijke beperking
  • Mensen met een lichamelijke beperking
  • Mensen met een psychiatrische problematiek
  • Mensen met een psychosociale problematiek
  • Ouderen
  • Jongeren
  • Kinderen (kinderopvang)
  • Langdurig werklozen
  • Justitiële achtergrond
  • Mensen met een verslavingsproblematiek

De meeste zorgboerderijen hebben 1 centrale doelgroep waar ze hun zorgpakket aan beschikbaar stellen. Tevens komt het regelmatig voor dat er meerdere doelgroepen gecombineerd worden. Afhankelijk van de doelgroepen kan het een positieve uitwerking hebben op de cliënten.