Wat is een zorgboerderij?

Zorgboerderijen zijn landbouwbedrijven waar mensen met een integratieproblematiek omwille van ziekte, handicap, problematische opvoedingssituatie, (licht) delinquent verleden en na professionele beoordeling daartoe in staat te zijn geacht zonder enig ernstig veiligheidsrisico voor derden, via aangepaste dagbesteding geholpen worden om zich voor zover mogelijk te (re)integreren in de samenleving.

De betrokken land(tuin-)bouw-/veebedrijven die meestal toonbeelden zijn van (hyper)modern en milieuvriendelijk functioneren. Over het algemeen worden ze gerund door erg sociaalvoelende mensen met een visie en geven onder begeleiding van welzijns- of zorginstanties uit de brede gehandicaptensector een zorgpakket.

Veel hulpverleners geloven, dankzij praktijkervaringen met hun cliënten, dat zorgboerderijen, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, vanuit het “terug naar de basis (van het leven)” activiteitenaanbod en de natuurlijke woon-, werk- en leefomgeving, een belangrijke, relevante of zinvolle therapeutische uitwerking of effect hebben op de gebruikers of doelgroep.

Men wist vanuit het werkveld de overheid van de sociale meerwaarde van zorgboerderijen te overtuigen. Daarom worden initiatieven gesubsidieerd en voert men van de overheid gerichte campagnes om landbouwgezinnen ervan te overtuigen in dit zorgcircuit te stappen. Een bijkomend voordeel is dat het bij velen ‘onpopulaire’ zware landbouwleven een positiever imago krijgt.

Zorgboerderijen tonen aan dat het leven buiten vaak goed doet aan gekwetste mensen en bewijzen dat dergelijke projecten echt wel de moeite zijn.